Stefan Papp
Urodził się 10. kwietnia 1932 r. w Czerniowcach. W 1947 przyjechał z Rumunii do Polski. Uczęszczał do Gimnazjum Snycerskiego w Cieplicach, do Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem oraz do Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracu­jących w Jeleniej Górze, gdzie w 1952 r. zdał maturę. Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego, ukończył dyplomem w 1958 r.
W 1996 r. obronił doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Zajmuje się rzeźbą, kolażem, grafiką, rysunkiem satyrycznym i artystycznym, sztuką akcji; publicystyką kulturalną,
teorią i krytyką sztuki, metodologią kształtowania przestrzeni społecznej oraz teorią postrzegania środowiska.
W latach 1979 - 2001 wykładał na Wydzia­łach Design i Architektury Fachhochschule w Münster (RFN).


Praca redakcyjna

 

 

1956-57

sekretarz redakcji w magazynie graficzno-literackim Zebra, Kraków, RO ZSP

1957-65

redaktor graficzny w Tygodniku Powszechnym

1965-71

redaktor techniczny w Krakowskim Oddziale Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego

1973-74

redaktor działu plastycznego w krakowskim >Magazynie Kulturalnym

1973-82

redaktor naczelny publikacji krytyki artystycznej Sezon, Oddział Krakowski SDP

 

 

Praca dydaktyczna

 

 

1979

seminarium Studium obrazu miasta oraz

1983-93

kursy Rysunek satyryczny i ilustracja na Wydziale Design, FH Münster

1994-2001

seminaria Czynniki przestrzenne

 

projektowania na Wydz. Architektury

 

Fachhochschule Münster

1995

seminarium: Sztuka w życiu na kierunku

 

Management Kultury i Mediów Wydziału

 

Ekonomii Fachhochschule w Gelsenkirchen

2002

seminarium projektowe, Wydz. Architektury

 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 

 

Współpraca z mediami w kraju

 

 

od 1955

Dziennik Polski, Tygodnik Powszechny, Znak, Więź, Życie Literackie, Szpilki,Współczesność, Przekrój, Architektura, Magazyn Kulturalny, Sztuka, Przegląd Tygodniowy, Głos Młodzieży, Panorama Północy, Ośrodek TV i PR w Krakowie

 

 

Ważniejsze inicjatywy założycielskie

 

 

1956

Zebra - magazyn graficzno-literacki

1973

Sekcja Informacji i Krytyki Plastycznej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Krakowie

 

Sezon - publikacja krytyki artystycznej

 

Kolegium Medalu Mecenas Sztuki

 

 

Organizowane wystawy

 

 

1961

I Wystawa Satyry Krakowskiej, Kraków, BWA

1972

I Międzynarodowa Wystawa Satyry, Kraków, Salon TPSP

1974

II Międzynarodowa Wystawa Satyry, Kraków, Salon TPSP

1978

Świat oczekiwany, międzynarodowa wystawa grafiki i rysunku, Kraków, Salon TPSP

od 1969

indywidualne i zbiorowe wystawy artystów rumuńskich, bułgarskich i zachodnionie mieckich w Krakowie, Warszawie, Oświęcimiu, m. in. w BWA, TPSP, DESA, KAW, Klubie Dziennikarzy, Galerii Pawilon, Galerii Krytyków Sztuki PSP

 

 

Rysunki satyryczne - ważniejsze serie i teki

 

 

1960

Zagłoba sum!, seria (tekst A. Włodek),

1960-64

Milenium, teka, wydanie autorskie

1966

Portrety, seria

1969

Egzekucje, seria

1979

Die Bürger, teka, zakup: m. Darmstadt

1980

Der Mensch mit der Blume, teka, zakup

 

i wydanie - m. Bergkamen

1982

Mój dziennik, teka, zakup - Muzeum Karykatury, Warszawa

1983

1 maja 1983,

1984

1 maja 1984,

1985

1 maja 1985, - seria tek po 10 oryginalnych

 

egz., zakup - Muzeum Karykatury, Warszawa

1986

Sich selbst wahr-nehmen, teka, zakup - m. Bergkamen

 

wersja polska - Polubić samego siebie,

 

Deutschland, deutschland, teka, wydawca:

 

m. Bergkamen, zakup: oryg. J. Weichardt

1987

Stadt-Bad, teka, zakup: m. Bad Oeynhausen

1988

Wer bist du?, teka

1989

Primum non nocere, teka

1990

Pan Tadeusz a Sprawa Polska, teka

 

Psy i ludzie, teka

1991

...einig Futterland, teka, zakup - J. Weichardt

od 1956 roku publikacje rysunków i serii rysunkowych w Polsce i zagranicą.

 

 

Obiekty i rzeźby satyryczne

 

 

1972

Kontestacja I - Zwycięstwo siły

 

Kontestacja II - Zwycięstwo metody

 

Cyrkówka

1974

Kontestacja III - Zwycięstwo systemu

1975

Polski talerz

 

Polski chleb

 

Żarłoczna

 

Niewolnice, instalacja

 

Portret (Homo Faber)

 

Łapówka

 

Ptaki

 

Rak serca

1981

Nagrobek polskiej architektury,

 

realizacja - BWA Kraków

1983

Dziarskie chłopaki, realizacja - BWA Kraków

 

Manifestacja, realizacja - BWA Kraków

 

Polski stół, aranżacja - BWA Kraków

1983-86

Ludki kuchenne, seria

 

Ludki salonowe, seria

 

 

Rysunki erotyczne

 

 

1963-64

Pozycje miłosne, teka, zakup: O. Terlecki

1975

Raj, teka, zakup: DESA, wyd. autorskie 1982

1976

Miłość, teka

1984

Kunst und Liebe, teka

 

 

Rysunki - ważniejsze serie i teki

 

 

1988

Wiersze dla Niny piórkiem rysowane, teka

1990

Figury zmyślone II, seria

1992

Struktury i krajobrazy, seria

1994

Znaki magiczne, seria

1995

Krajobrazy wirtualne, seria

1997

Dialog, teka

 

 

Malarstwo - wybrane prace

 

 

1959

Zatopione miasto

1960-62

Portrety Przyjaciół, seria

1961

Muzykanci, seria

1964

Myśliciel

1966

Pochód

1970

Pamięć, (były więzień KC Auschwitz)

1971

Śmiercionośny

1972

Pochód II

 

Myśliciel II

1973

Wychowawcy

 

Osobni

1974

W przestrzeni, zakup: Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Kobieta i mężczyzna, zakup: MKiS

1975

Ludzki świat, geometryczne formy ideograficzne, seria

 

 

Kolaże

 

 

1989-90

Figury zmyślone I, cykl 3 serii obrazów zakup zestawu: Akademia Ekonomiczna w Krakowie

 

Figury barwne, seria

1992

Struktury urbanistyczne, seria

1995

Kompozycje ewoluujące, seria 9 prac

 

Przestrzenie wirtualne, seria 10 prac

1996

Figury zmyślone V, seria

1997-98

Krajobrazy, seria

2000

Desymetria, seria 5 prac

 

 

Rzeźby

 

 

1983-85

Struktury znaczące, seria 10 rzeźb: Zniewolony, Modlitwa, Opór, Solidarność, Protest, Ofiara, Wyobcowanie, Miłość, Matka, Żałoba, zakup m. Oldenburg (RFN) zakup m. Oldenburg (RFN)

1985

Rodzina, zakup: Muzeum Ziemi Lubuskiej

 

Miasto, zakup: Muzeum Ziemi Lubuskiej

1986

Spotkanie

 

Ludzie, (Menschen - realizacja plenerowa w Bad Oeynhausen (RFN), stal, 1990)

1988

Ulica, zakup: m. Soest (RFN)

 

Pieta irlandzka, Życie, Rodzina, Rodzice

 

Życie

1991

Dzieci, zakup: Wydział Architektury

 

Fachhochschule w Münster (RFN)

1993

Autorytet

2002

Krzyż Manhattański

2005

Para, Konfrontacja

2006

Pocałunek

 

 

Grafiki - ważniejsze cykle i serie

 

 

od 1990

Figury zmyślone III, cykl 3 serii

 

Krajobrazy zmyślone, cykl 3 serii

 

Formy, seria

 

Obiekty, cykl 3 serii

 

Przestrzeń XXI, seria 20 tryptyków

 

 

Akcje artystyczne

 

 

1975

Sztuka i praca - wernisaż u Szadkowskiego, (z udziałem 17 plastyków i 11 fotografików), Kraków, Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Szadkowskiego Drzewa umierają publicznie, (nekrologi) Zielona Góra, Złote Grono Linia w przestrzeni społecznej, BWA Zielona Góra, Złote Grono

1977

Katharsis:Urna z prochami opinii publicznej, Warszawa, Galeria Krytyków

1978

Ręce robotników, międzynarodowa sztafeta dokumentacji pracy, z J. Rubiś i U. Bonke Bergkamen (RFN), Kopalnia Haus Aden

1980

Der Mensch mit der Blume, Bergkamen (RFN)

1982

Uwaga! Dzieci patrzą, z udziałem 100

 

uczniów krakowskich szkół podstawowych, BWA, TPSP

1983

Wyobraź sobie, że jest pokój, a ty nic o tym

 

nie wiesz, Kraków, Klub Dziennikarzy

 

Kontakt - Biała wystawa,

 

Kraków - Na Kozłówce

 

Sztuka w domu, z udziałem 4 artystów,

 

Kraków - Prokocim Nowy

1985

Opinia publiczna,

 

Kraków, Klub Dziennikarzy

1985

Lebensmittelkarten für ein würdiges Leben,

 

Münster (RFN), Fachhochschule

 

Bergkamen (RFN), Galeria sohle 1

 

Osobowość, Konwersatorium Komisji UiA

 

PAN, Kraków, Mogilany

1986

Lebensmittelkarten für ein würdiges Leben,

 

Oldenburg (RFN), Stadtmuseum

1988

Das tägliche Brot,

 

Münster (RFN), Fachhochschule,

 

Bad Oeynhausen (RFN), Stadtmuseum

 

Linia w przestrzeni społecznej II ,

 

Konwersatorium Komisji UiA PAN,

 

Kraków, Mogilany

 Powrót
© 2017 Stefan Papp. All Rights reserved.