Archiwum online – projekt Ministerstwa Kultury

 

 

Milenium, Stefan Papp, Kraków 1959-64
Teka zawiera cykl 54 rysunków satyrycznych, wydana nakładem autora
Tłoczona w krakowskiej drukarni prasowej, dnia 26 września 1964 r.
Nakład 150 egzemplarzy numerowanych.