Zrozumieć ducha czasu
Eseje, manuskrypt, Kraków 2017
Książka o tym, czym jest ludzkość? Jak być człowiekiem tu i teraz?
Czy życie w PRL miało sens? Relacja między ludzkością a przyrodą.

Zmierzch pieniądza – czyli marzenie gratis
Eseje (manuskrypt), 2013
Rozmowa autora z samym sobą, o świecie w jakim chciałby żyć,
czyli pozytywna wizja społeczeństwa partnerskiego przyszłości.

Autoportret ze słów i wiersze dla Niny, piórkiem rysowane 

Poezje i seria rysunków tuszem.
Wydawca: Janina Jeleńska Papp, Kraków 2012

Stefan z ziemi niczyjej
autobiografia, manuskrypt, Kraków 2004

Przestrzeń

Wydawnictwo UNIVERSITAS TAiWPN, Kraków 2002
To efekt wieloletnich studiów, doświadczeń, przemyśleń i poszukiwań autora w zakresie nowoczesnej organizacji przestrzeni osadniczej: społecznej, kulturowej i architektonicznej. Książka jest adresowana do architektów i urbanistów, architektów krajobrazu, ludzi kultury i sztuki, do humanistów i menadżerów.

Marian Kruczek, monografia artysty
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978
Omówienie oryginalnej twórczości Mariana Kruczka

Łańcut – szansa małych miast

KAW Kraków 1980
Praca zbiorowa pod redakcją Stefana Papp.
Omówienie pionierskiego w skali światowej projektu
całościowego i spójnego, interdyscyplinarnego kształtowania
przestrzeni osadniczej zabytkowych miast i miasteczek, na przykładzie
Programu Łańcuckiego (1976-78) – będącego realizacją (na zlecenie MKiS) założeń Karty Łagowskiej – Kreacja Przestrzeni społecznej (1974).

Wydane teki rysunków satyrycznych

Millenium
Nakład własny, Kraków 1964

Der Mensch mit der Blume (Człowiek z kwiatkiem),
Bergkamen, RFN 1980

Raj
teka rysunków erotycznych, nakład własny, Kraków 1982
Deutschland, deutschland…
Bergkamen, RFN 1986
Stadt-Bad
Bad Oeynhausen, RFN 1990

Dokumentacje seminariów
Język przestrzeni (Sprache des Raumes), 1995
Charakter przestrzeni (Charakter des Raumes),1996
Wymowa przestrzeni (Aussage des Raumes), 1997

• Wartościowanie przestrzeni (Bewertung des Raumes), 1998
Dokumentacje seminariów Stefana Papp Körper, Raum, Wirkung (bryła, przestrzeń, działanie),
Wydział Architektury Fachhochschule, Munster RFN.

Przekłady

Godło śmierci
Günter Drebusch, poezje i grafiki. 
Przekład z j. niemieckiego Stefan Papp, SKOZK druk ASP, Kraków 1988
Dziura w świetle
Dieter Treeck, poezje. Przekład z j. niem. St. Papp. KAW, Kraków 1986.
Leseprobe
Stanisław Franczak, poezje. Przekład. na jęz. niem., St. Papp, Bergkamen, RFN 1985