Projekt z okazji Światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach

Projekt pomnika dla PZU za wkład w zatruwaniu naszego powietrza – przez ubezpieczanie kopalń węgla.
Oddychamy najgorszym w Unii Europejskiej powietrzem. Walka o czyste powietrze na Planecie Ziemia jest historycznym obowiązkiem każdego kraju, każdej władzy, każdego urzędu, każdej organizacji i f
irmy – każdego człowieka. Świadomy swej odpowiedzialności za skutki klimatyczne ubezpieczeń, PZU powinien propagować korzystne ubezpieczanie inwestycji w odnawialne źródła energii.
Wtedy Czarny Bałwan przemieni się w pęk Białych Róż – jako pomnik wdzięczności Polaków dla państwowego ubezpieczyciela, który wymusił na władzach państwowych ochronę klimatu.
Stefan Papp, Czarny Bałwan 2018, węgiel, drewno.

 

 

 

Akcja Uwaga! Dzieci patrzą – fragment rozmowy Anny Bargiel ze Stefanem Papp
Anna Bargiel: Skąd pomysł na taką akcję artystyczną z udziałem dzieci i wystawę ich prac?

Stefan Papp: O stanie wojennym dowiedziałem się z radiowego wystąpienia generała Jaru­zelskiego, trzynastego grudnia 1981 roku, o godz. siódmej, w hotelu Victoria w Warszawie. Natychmiast pobiegłem obudzić moich kolegów – uczestników Kongresu Kultury. Byłem dość odporny na arogancję i manipulacyjne zabiegi tej totalitarnej władzy, ponieważ udawało mi się realizować różne inicjatywy, dzięki którym zachowałem poczucie wolności: mówiłem sobie, że ONI mają cenzurę, wojsko, milicję i służby bezpieczeństwa, a ja mam swoje IDEE. Taka sytuacja dawała nawet pewną moralną satysfakcję, bo mogłem się odgryzać, trafiając w najczulsze miejsce: w ten sposób chociaż trochę naruszałem ICH deprawujący wpływ na naszą duchowość. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że kiedy przemawiają armaty, sztuka milczy, uważam, że sztuka jest właśnie wtedy najbardziej ludziom potrzebna, gdy grzmią armaty, dlatego uznałem, że zajmowanie się duchową reaktywacją zniewalanego społeczeństwa jest najpierwszą powinnością artysty.

Czytaj również:
Akcja Uwaga! Dzieci patrzą. Spotkanie po latach Bunkier.art.pl